IN|UITCHECK

INCHECKEN VANAF 14.00 UUR (VROEGE | LATE INCHECK IN OVERLEG) UITCHECK 11.00 UUR.

ONTBIJT

U KUNT ‘S MORGENS ONTBIJTEN IN ONZE ONTBIJTRUIMTE (BINNEN OF BUITEN). WIJ SERVEREN ONTBIJT TUSSEN 8.30 |11.00 UUR VAN ONZE A LA CARTE ONTBIJTKAART. OP ZATERDAG EN ZONDAG SERVEREN WIJ NAAST ONZE ONTBIJTKAART OOK EEN BRUNCH TUSSEN 12.30 | 15.00 UUR.

SCHOONMAAK

DE SUITES WORDEN DAGELIJKS SCHOONGEMAAKT TUSSEN 11.00 UUR EN 13.00 UUR. WILT U GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DEZE SERVICE, DAN KUNT U DIT AANGEVEN DOOR EEN KAARTJE AAN DE DEUR TE HANGEN. WILT U WEL NIEUWE HANDDOEKEN, DAN KUNT U DIT AANGEVEN BIJ DE RECEPTIE.

ROKEN

ROKEN IN DE SUITES, BAR OF DE ONTBIJTRUIMTE IS NIET TOEGESTAAN. HIERVOOR GELDT EEN DUIDELIJKE REGEL, BIJ OVERTREDING VAN DEZE REGEL, ZIJN WIJ GENOODZAAKT OM EEN BOETE TE REKENEN.

ZWEMBAD

U KUNT TUSSEN 10.00 | 20.00 UUR GEBRUIK MAKEN VAN ONS ZWEMBAD EN ALLE FACILITEITEN RONDOM (DE LIGBEDDEN|DAYBEDS).

NAAST DE HANDDOEKEN DIE U KUNT GEBRUIKEN VANUIT DE SUITES, HEBBEN WIJ OOK EEN STRANDHANDDOEKSERVICE. DEZE HANDDOEKEN ZIJN EXTRA GROOT EN KUNT U HUREN PER DAG VOOR 5,=.

KINDEREN ZONDER ZWEMDIPLOMA MOGEN ALLEEN ONDER BEGELEIDING HET ZWEMGEDEELTE BETREDEN.

DUIKEN, LUCHTBEDDEN OF ZWEMBANDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN.

LEESPLEZIER

BIJ ONZE RECEPTIE HEBBEN WIJ EEN BOEKENKAST MET EEN GROOT ASSORTIMENT AAN BOEKEN. KOM GERUST KIJKEN OF ER IETS VOOR U TUSSENZIT OM TE LEZEN TIJDENS UW VAKANTIE.

AUTOVERHUUR

“EEN TIP VOOR HET HUREN VAN UW AUTO”; www.giner.es

LEDIKANT|KINDERSTOEL

U KUNT BIJ DE RESERVERING AANGEVEN OF U GRAAG GEBRUIK WILT MAKEN VAN EEN KINDERSTOEL EN|OF BABYLEDIKANT.

RESERVERINGEN|ANNULERINGEN

 

In geval van een no-show behouden wij het recht de eerste nacht accomodatie in rekening te brengen. De rest van de reservering zal worden geannuleerd.

Bij vertrek dient het volledige bedrag van uw reservering voldaan te worden. Betaling is mogelijk met creditcard, pinpas of contant.

Wanneer u een reservering maakt per email, ontvangt u altijd een bevestingsnummer. Dit nummer dient u mee te brengen bij de incheck in La Casita.

Annuleringen moeten minstens 1 maand voor aankomst aangegeven te worden.

Wanneer u een boeking heeft gemaakt op een andere website (zoals booking.com) annuleer dan uw boeking op die site en niet bij het hotel.

Indien u de boeking direct bij het La Casita hebt gemaakt, stuur dan altijd uw naam en details van de reservering mee, zodat wij de reservering kunnen terugvinden in ons systeem.

De reservering is pas geannuleerd als u een bevestiging van ons hebt ontvangen. Heeft u nog geen bevestiging ontvangen, dan staat de reservering nog steeds als gereserveerd in ons systeem.

IN | CHECK OUT

CHECK IN FROM 2 PM (EARLY | LATE INCHECK IN CONSULTATION) CHECK OUT 11 AM.

BREAKFAST

WE SERVE BREAKFAST IN OUR BREAKFAST AREA (INSIDE OR OUTSIDE) BETWEEN 8.30 am – 11.00 AM FROM OUR A LA CARTE BREAKFAST MENU. ON SATURDAY AND SUNDAY WE ALSO SERVE BRUNCH BETWEEN 12.30 | 3 PM.

CLEANING

THE SUITES ARE CLEANED DAILY BETWEEN 11 AM AND 1 PM. IF YOU DO NOT WANT TO USE THIS SERVICE, YOU CAN INDICATE THIS BY SHOWING A CARD ON YOUR DOOR. IF YOU WANT NEW TOWELS, YOU CAN SPECIFY THIS AT THE RECEPTION.

SMOKING

SMOKING IN THE SUITES, BAR OR BREAKFAST AREA IS NOT ALLOWED. FOR THIS A CLEAR RULE APPLIES, IN THE EVENT OF AN INFRINGEMENT OF THIS RULE, WE ARE REQUIRED TO CHARGE A FINE.

SWIMMING POOL

BETWEEN 10.00 | 20.00 HOURS YOU CAN USE OUR SWIMMING POOL AND ALL FACILITIES AROUND THE POOL (THE LAY BEDS | DAYBEDS).

IN ADDITION TO THE TOWELS YOU CAN USE FROM THE SUITES, WE ALSO HAVE A BEACH TOWEL SERVICE. THESE TOWELS ARE EXTRA LARGE AND YOU CAN RENT THEM PER DAY FOR 5, =.

CHILDREN WITHOUT SWIMMING DIPLOMA SHOULD ONLY ENTER THE SWIMMING AREA UNDER GUIDANCE.

DIVING, AIR BEDS, OR SWIMMING BELTS ARE NOT ALLOWED.

BOOKS

AT OUR RECEPTION, WE HAVE A BOOKCASE WITH A LARGE ASSORTMENT OF BOOKS. COME AND SEE ANYTHING THERE IS ANYTHING BETWEEN YOU TO READ DURING YOUR HOLIDAY.

CAR RENTAL

“A TIP FOR RENTING YOUR CAR”; www.giner.es

BABYBED | CHILD CHAIR

IN THE BOOKING YOU CAN INDICATE WHETHER YOU WANT TO USE A CHILDREN’S CHAIR AND | OR BABYBED.

RESERVATIONS | CANCELLATIONS

In case of a no-show, we reserve the right to charge the first night accommodation. The rest of the reservation will be canceled.

The full amount of the reservation must be paid upon arrival. Payment is possible with credit card, debit card or cash.

When you make a reservation by e-mail, you will always receive a confirmation number from our staff by e-mail. Please take this number with you on arrival. Cancellations must be made at least 1 day before arrival.

If you have made a booking on another website (such as booking.com), cancel your booking on that website and not directly at the hostel.

When you have made a booking directly at the hostel, always send your name and details of the reservation with your cancellation request, so that we can find your reservation in our system.

Your reservation is only canceled when you have received confirmation of this. If you have not received this confirmation, your reservation has not yet been canceled.

Onze Suites